LET'S LEARN 2D AND 3D SHAPES

Friday, 30 September 2011

Mari mengenal 2D and 3D Shapes

Dalam pengajaran bagi tajuk  2D and 3D Shapes , murid-murid perlu diperkenalkan dengan pelbagai bentuk......
                                   MARILAH CUBA...


Klik di sini...  
http://www.clker.com/inc/svgedit/svg-editor.html?paramurl=/inc/clean.html?id=16475 

 http://clewett.net.au/maths/?p=19

http://technologyrocksseriously.blogspot.com/2011/01/2d-and-3d-shapes.html 

http://www.school-is-cool.com/shapes.html 

No comments:

Post a Comment