LET'S LEARN 2D AND 3D SHAPES

Friday, 30 September 2011

worksheet

Di akhir pengajaran dan pembelajaran,biasanya saya akan memberi murid-murid lembaran kerja untuk dijawab. Lembaran kerja yang diberikan ini biasanya yang berkaitan dengan apa yang saya ajar pada hari tersebut. Disini, saya meletakkan lembaran kerja bagi tajuk                  
" SHAPE AND SPACE ".....  
Diharap melalui lembaran kerja ini murid-murid dapat menjawabnya dan sekaligus saya dapat mengetahui samada objektif pengajaran saya tercapai atau tidak........ 
Mari kita cuba...

sila klik pada link di bawah untuk dapatkan worksheet secara percuma =) 


http://www.lessonsense.com/shapes/colourandcut.pdf

http://www.earlychildren.com/math-worksheets/shapes/counting-shape-1.gif 

http://www.earlychildren.com/math-worksheets/shapes/counting-shape-2.gif 

http://www.earlychildren.com/math-worksheets/shapes/counting-shape-3.gif 

http://www.pic2fly.com/3D-Geometry-Shapes-Worksheets.html 


No comments:

Post a Comment